Ochrona danych osobowych

Aktualizacja danych osobowych

Możesz użyć poniższego linku w celu aktualizacji swoich danych osobowych, jeżeli uważasz że nie są poprawne.

Przenoszenie danych

Możesz pobrać swoje dane, z których korzystamy w celu doskonalenia doświadczenia użytkownika, używając poniższego linku.

Dostęp do danych osobowych

W celu przejrzenia udostępnianych przez Ciebie danych osobowych, użyj poniższego linku.

Prawo do bycia zapomnianym

Kliknij w poniższy link, jeśli chcesz usunąć swoje dane ze sklepu Lizz.pl. Pamiętaj, że jest to proces nieodwracalny, a jego realizacja uniemożliwi dalszy dostęp do Twoich danych, również przez Ciebie.